نحو اندازه گیری سایز سو تین

نحو اندازه گیری سایز سوتین

انتخاب سوتین مناسب و راحت نه تنها به خوش فرم بودن لباس کمک میکند بلکه در حفظ سلامت سینه ها ،پشت و ستون فقرات ،گردن و شانه ها نیز اهمیت بسیار دارد. راحتترین روش اندازه گیری بدست اوردن دو اندازه زیر سینه و دور سینه می باشد.

روش های اندازه گیری

روش های مختلفی برای اندازه گیری لباس زیر وجود دارد, در تمام این روش ها, شما به دو اندازه زیرسینه و دورسینه ( در برگیرنده کل بافت سینه می باشد) نیاز دارید. شکل شماره 1 را ملاحظه بفرمایید.

                                                              شکل شماره 1: دو اندازه ضرروی برای محاسبه سایز سوتین

اندازه اول, اندازه بند پشتی سوتین را مشخص می کند. (منظور بندی است که در اطراف زیر سینه قرار می گیرد و در انتهای آن قزن بسته می شود) . این اندازه توسط یک عدد مشخص میشود.

اندازه دوم به منظور اندازه گیری کاپ ( کاسه سوتین) انجام می شود.( شکل شماره 2 را ملاحظه فرمایید). اندازه دوم توسط یک حرف انگلیسی تعیین می شود.

اگر در سینه بندهای خریداری شده خود دقت کرده باشید, اندازه ها به صورت یک عدد به همراه یک یا دو حرف انگلیسی نمایش داده می شوند. عدد معرف اندازه زیر سینه شما یا همان بند پشتی سوتین می باشد و حرف انگلیسی معرف اندازه کاپ سوتین ( کاسه سوتین) می باشد. به عنوان مثال اندازه 90B  , به معنای این است که اندازه بند زیر سینه یا همان بند پشتی 90 سانت و کاپ با قالب اندازه B تولید شده است.

بخش های مختلف سو تین

شکل شماره 2: بخش های مختلف سوتین ( سینه بند)

چند نکته پیش از شروع اندازه گیری:

1- شما می توانید با توجه به نوار اندازه گیریی که در اختیار دارید اندازه های خود را بر اساس واحد اینچ یا سانت انجام دهید. جدول هایی بر اساس هر دو واحد نیز در اینجا آورده شده است. به این ترتیب اندازه گیری شما بر اساس هر واحدی ( اینچ و یا سانت ) که انجام شود دچار مشکل نخواهید شد. این امر  به دلیل این است که اندازه های اعلام شده از سمت اتحادیه اروپا و روش فرانسوی و ایتالیایی به سانتی متر است , اما برخی از کشورها همچون انگلستان و آمریکا اندازه های خود را بر اساس اینچ اعلام می نمایند. 

2- توصیه دلپوش به تن کردن سوتینی راحت و بدون جک در زمان اندازه گیری است. از به تن کردن سوتین هایی که سینه را پهن می کند خوداری کنید. به این ترتیب اندازه های بدست آمده به واقعیت نزدیکتر خواهد بود.

3- در صورتی که در زمان اندازه گیری بازوها به سمت پایین قرار بگیرند نتیجه دقیق تر خواهد بود. پس در صورتی که از شخص دیگری برای اندازه گیری کمک بگیرید, می توان انتظار نتیجه دقیق تری را داشت.

www.delpoosh.com

شروع اندازه گیری

مرحله اول: بدست آوردن اندازه بند سوتین یا زیر سینه

این مرحله بسیار ساده اما مهم است. زیر سینه را دقیق اندازه بگیرید. نوار اندازه گیری که برای این کار استفاده می کنید باید نرم باشد. نوار اندازه گیری را صاف و بدون خم شدگی دور زیر سینه طوری قراردهید, که لبه بالای نوار با لبه پایین سوتین شما لب به لب شود. نوار می بایست کاملا بر روی دور سینه بدون پیچ خوردگی قرار بگیرد. اندازه ایی را که پس از بازدم به دست می آید ثبت کنید. اینکار به منظور به دست آوردن اندازه ایی دقیق تر است. پس زمانی که نفس خود را بیرون می دهید اندازه را نگاه کنید. توجه داشته باشید که در این مرحله اندازه گیری باید بسیار فشرده انجام شود. نوار اندازه گیری نباید شل قرار گیرد. (مطابق شکل شماره 3 )

اندازه گیری زیر سینه یا بند سوتین

شکل شماره3: اندازه گیری بند سوتین

نکته مهم این است که اندازه گیری را در جلوی آینه انجام دهید تا از درست قرار گرفتن نوار اندازه گیری در جای صحیح و بدون پیچ خوردگی مطمئن شوید. نوار اندازه گیری می بایست بر روی پشت شما مماس و خوابیده باشد.

اگر اندازه ها بر اساس سانتی متر گرفته میشود نیاز به محاسبه خاصی ندارد؛ , اما در صورتی که اندازه گیری را بر اساس واحد اینچ انجام می دهید, اگر به عدد فرد رسیدید آن را به سمت نزدیکترین عدد زوج گرد کنید. برای مثال اگر به عدد 75.2 رسیدید آن را به 76 و اگر به 74.8 رسیدید آن را به 74 گرد کنید.

حالا سراغ جدول شماره یک بروید و اندازه بند سوتین خود را بدست آورید.

روشی که به عنوان روش اصلی در بالا برای شما توضیح داده شده است جدیدترین و کاراترین روش اندازه گیریی زیر سینه می باشد. این روش اکنون توسط اکثریت تولیدکنندگان لباس زیر زنانه مورد استفاده قرار می گیرد. به همین دلیل توصیه می کنیم که بر اساس روش جدید, اندازه گیری های خود را انجام دهید. روش دوم محاسبه اندازه زیر سینه روشی قدیمی است که تقریبا منسوخ شده است , اما هنوز تعداد بسیار کمی از تولید کنندگان از این روش استفاده می نمایند. به همین سبب ما در اینجا به آن نیز اشاره مختصری خواهیم داشت.

روش قدیمی اندازه گیری زیر سینه

در روش اندازه گیری قدیمی اندازه زیر سینه ( سایز بند سوتین) که به اینچ انجام می شد, محاسبه پیچیده تری داشت. به این ترتیب که در صورت رسیدن به عدد زوج می بایست 4 اینچ اضافه شود و اگر به عدد فرد می رسیدید , 5 اینچ اضافه می شد. این روش که تا حدی گیج کننده است ,در حال حاضر منسوخ شده است. در حال حاضر سایز بند سوتین تنها با اندازه زیر سینه مشخص می شود و نیاز به محاسبه دیگری ندارد.

www.delpoosh.com

مرحله دوم: مشخص کردن اندازه کاپ سینه ( کاسه سوتین)

در این مرحله نیز باید توجه داشت که نوار اندازه گیری بدون پیچ خوردگی و صاف دور سینه قرار گرفته و برخلاف اندازه گیری زبر سینه اینبار نوار نباید کشیده و محکم شود بلکه آزاد دور سینه قرار گرفته و از روی هردو برآمدگی نوک سینه ها عبور کند (مانند شکل 4 ).  اندازه بدست آمده را یادداشت نمایید .

اندازه گیری کاپ سوتین

شکل شماره4: اندازه گیری صحیح کاپ

توجه: تاکید مجدد ما بر درست قرار گرفتن نوار اندازه گیری است. نوار نباید کج و یا پیچ خورده باشد. تصویر پایین طرز قرار گرفتن نادرست نوار را نشان می دهد.

شکل شماره  5: اندازه گیری اشتباه. قرار گرفتن نادرست نوار اندازه گیری

 

در این مرحله برای به دست آوردن اندازه کاپ می توانیم از دو روش استفاده کنیم . 

مرحله دوم, روش اول: 

حالا شما دو عدد در دست دارید. عدد اول که در اندازه گیری زیر سینه یا همان بند پشتی, در مرحله اول به دست آوردید و عدد دوم که در اندازه گیری دور سینه, در مرحله دوم به دست آوردید. در این روش برای به دست آوردن اندازه کاپ کافی است عدد اول را از عدد دوم کم کنید. توجه کنید که منظور  از عدد اول, عددی است که بر اساس نوار اندازه گیری خوانده شده و نه اندازه بدست آمده در جدول مرحله یک. عدد اول مقدار کوچکتری نسبت به عدد دوم خواهد داشت. 

حالا حاصل تفریق را در جدول شماره 2 در پایین پیدا کنید:

جدول اندازه کاپ - روش اول

حرف انگلیسی به دست آمده در این جدول برابر است با اندازه کاپ شما.

 

در صورتی که اندازه گیری شما بر اساس اینچ بود , تفاوت دو عدد بدست آمده را در جدول شماره 3 که بر اساس اینچ است پیدا کنید.

جدول اندازه گیری کاپ - روش اول اینچ

 

مرحله دوم , روش  دوم:

در نگاه اول استفاده از روش دوم کمی پیچیده تر از روش اول به نظر می رسد. اما  در این روش ما نیازی به تفریق دو عدد نداریم. لطفا به جدول شماره 4 در پایین نگاه کنید:

تنها کافی است  عدد نهایی به دست آمده در مرحله اول یعنی مرحله "اندازه گیری بند سوتین" را که از طریق جدول شماره 1 بدست آوردید در ستون سمت راست این جدول بیابید و در راستای آن در همان ردیف عدد بدست آمده در مرحله دوم اندازه گیری , یعنی "اندازه گیری دور سینه" را پیدا کنید. حرف انگلیسی قید شده در بالای آن ستون معرف اندازه کاپ شما است.

توجه داشته باشید که در صورت اندازه گیری بر اساس واحد اینچ , به جدول شماره 5 به جای جدول شماره 4 مراجعه نمایید.

جدول اندازه گیری کاپ- سانتی متر

 

 

جدول اندازه گیری کاپ- روش دوم- اینچ

 

توجه :

در این مرحله احتمال بدست آوردن دو و یا سه حرف مختلف برای اندازه کاپ شما وجود دارد. تعجب نکنید , این امر به دلیل وجود متغییرهای زیادی است که در سایز واقعی و فعلی شما تاثیر گذار هستند.  اصلی ترین و مهمترین این متغییر ها اسکلت بندی خاص هر فرد و تفاوت آن با جداول استاندارد اسکلت بندی زنان میباشد .در اینباره در ادامه همین مقاله با عنوان "نکته بسیار مهم اندازه گیری" توضیحاتی ارئه شده است. توصیه می شود با ما تا انتهای مقاله همراه باشید.  ضمنا برای اطلاعات بیشتر شما به زودی مقاله " اندازه های مواز ی یا خواهر " به روی سایت قرار خواهد گرفت.

http://www.delpoosh.com

برای روشن تر شدن این مرحله به این مثال توجه نمایید:

 مثال:

فرض کنیم اندازه گیری به سانتی متر بوده است و اندازه به دست آمده در مرحله اول ( زیر سینه ) برابر است با 75 سانتی متر و اندازه بدست آمده توسط سانتی متر در مرحله دوم 90 سانتی متر باشد. در این صورت با مراجعه به جدول شماره چهار, ابتدا در ستون اندازه زیر سینه عدد 75 را می یابیم و سپس در همان ردیف به دنبال عدد 90 خواهیم گشت. همانطور که مشاهده می کنید سه ستون می تواند شامل عدد 90 باشد, ستونهای  حروف  A, B, C. . دراینجا می بایستی از ابزارهای دیگر برای نتیجه گیری نهایی کمک بگیریم. یکی از ابزارهای کمکی استفاده هم زمان از روش دوم محاسبه است. به این ترتیب می توانیم صحت اندازه را بررسی نموده و به نتیجه مطلوبتری برسیم. اما برای نتیجه گیری نهایی  به ادامه مقاله توجه فرمایید.

 

نکته بسیار مهم اندازه گیری:

با وجود تمام نکات گفته شده در بالا , در نهایت تعیین کننده اصلی اندازه سوتین شما تنها خود شما هستید. چرا که جدول های  اندازه گیری که در بالا ارائه شدند , بر اساس میانگین اندازه بانوان طراحی شده اند( بانو سبز در شکل شماره 6). به این معنا که این جدول ها بر اساس اندازه های بانوانی که تناسب مناسبی بین اندازه سینه و استخوانبندی پشت دارند, تهیه شده است. اما با توجه به اینکه در دنیای واقعی تعداد کسانی که دارای این تناسب اندام باشند بسیار اندک است, احتمال اینکه پس اندازه گیری با چندین اندازه سایز کاپ و یا سایز متفاوتی نسبت به گذشته روبرو شوید زیاد است. پس چنانچه سایز کاپی که معمولا استفاده می کنید از سایزی که پس از اندازه گیری به دست آوردید متفاوت است, حتما نکات زیر را ملاحظه فرمایید:

1-  پشت شما ظریف و باریک می باشد و بیشترین بخش اندازه به دست آمده در مرحله دوم , ( اندازه گیری کاپ) مربوط به اندازه سینه می باشد. ( بانو آبی در شکل شماره 6 ). در این حالت ممکن است اندازه کاپ شما یک یا حتی دو شماره بالاتر از اندازه ایی باشد که مطابق جدول بدست آمده است.

2-   پشت شما به نسبت اندازه میانگین بانوان پهن تر می باشد و سینه شما به نسبت اندازه پشت کوچکتر از اندازه میانگین می باشد. در این حالت بیشترین بخش اندازه به دست آمده در مرحله دوم, ( اندازه گیری کاپ) مربوط به اندازه پشت می باشد. ( بانو قرمز در شکل شماره 6 ). در این حالت ممکن است اندازه کاپ شما یک یا حتی دو شماره کمتر از اندازه ایی باشد که مطابق جدول بدست آمده است.

 

میانگین استاندارد استخوانبندی و سایز سینه

  شکل شماره 6 :  با وجود اندازه گیری بسیار دقیق دور سینه و کاپ, ممکن است اندازه کاپ خانم ها با اندازه به دست آمده متفاوت باشد.

بنابراین اگر جزو کسانی هستید که استخوانبندی پشت و اندازه سینه شما متفاوت با اندازه های استاندارد می باشد, به این معنی که سینه ها به نسبت هیکل شما بزرگتر و یا کوچکتر است, حتما برای تعیین اندازه نهایی کاپ نکات ذکر شده را در این بخش را در نظر بگیرید و برای اطمینان بیشتر اندازه به دست آمده خود را با اندازه کاپ یکی از سوتین های از قبل خریداری شده خود, که در عین راحتی مناسب اندام شما نیز است , تطبیق داده و سپس نتیجه گیری نمایید.

www.delpoosh.com

توصیه های گروه دلپوش :

1-   با توجه به دلایل بالا توصیه گروه دلپوش اندازه گیری بر اساس هر دو واحد و با روش های مختلف است. چون در این صورت شما می توانید با میانگین اندازه های مختلف , اندازه واقعی حال حاضر خود را بیابید و با خیال راحت از خرید اینترنتی خود لذت ببرید. اما ما همیشه برای کمک در کنار شما هستیم. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره چه قبل از خرید و چه پس از آن با ما درتماس باشید. راه های تماس با گروه دلپوش را از اینجا ببینید.

2-  حال شما میتوانید به تنهایی و یا با کمک یکی از دوستانتان سایز درست خود را محاسبه کنید. گرچه این روش دقت بالایی دارد ولی ممکن است گاهی اوقات سوتینی که انتخاب میکنید دقیقا اندازه ی شما نباشد. این امر کاملا شایع است چرا که تمامی تولید کنندگان اندازه های استاندارد را در نظر نمیگیرند، به علاوه سایز سینه بند شما بر اساس فعالیتهای ورزشی، رژیم غذایی، افزایش سن, افزایش و یا کاهش وزن و دلایل متعدد دیگری  تغییر میابد. به زودی در مقاله های دیگر در این خصوص توضیحات بیشتری ارائه خواهد شد. اما همواره برای رسیدن به اندازه ایی مطلوب, می توانیم از "سایزهای خواهر یا سایزهای موازی" استفاده نماییم. این بدین معناست که تمام خانم ها دارای چندین سایز (کاپ و بند پشتی)  نزدیک به هم هستند. که با توجه به اعمال تغییراتی در هر کدام از اندازه ها می توانیم سایز بعدی خود را پیدا کنیم. به زودی مقاله ایی در این زمینه تهیه و بر روی وب سایت دلپوش قرار گرفته خواهد شد.

3-   در صورتی که محاسبه سایز سوتین به نظرتان پیچیده می آید می توانید به مقاله " تعیین سایز الکترونیکی " مراجعه فرمایید. تا با هدایت به آدرس داده شده سایز شما به صورت خودکار تعیین شود. توجه فرمایید که در این صورت باید ابتدا با دقت توسط نوار اندازه گیری اندازه های لازم را گرفته و سپس برای محاسبه اندازه بند و کاپ خود به آدرس الکترونیکی مراجعه نمایید.

4-  اندازه درست سینه بند در زمان های مختلف می تواند متفاوت باشد. زیرا این اندازه به دلایل متفاوتی در زمان های مختلف, تغییر خواهد کرد. عواملی همچون نفخ, نزدیک بودن به زمان عادت ماهانه , چاق یا لاغر شدن و ... بسیار تاثیر گذار است. به همین دلیل توصیه می کنیم در صورتی که از اندازه گیری قبلی شما زمان طولانی می گذرد, قبل از خرید سینه بند جدید اندازه گیری را تجدید نمایید.

5- و در نهایت این خود شما هستید که اندازه خود را به دست خواهید آورد. بنابراین در این مورد دقت لازم را به عمل آورده و همواره بیاد داشته باشید که احتمال اینکه هر یک از ما از تناسب استاندارد استخوانبندی و سایز سینه برخوردار نباشیم , بسیار زیاد است. در نتیجه همانطور که در بخش "نکته بسیار مهم اندازه گیری " گفته شد , با توجه به اندام خود اندازه کاپ خود را تعیین نمایید.

فروشگاه اینترنتی دلپوش

    ارمغان زیبایی

www.delpoosh.com

 

 

فاتولز – جدیدترین ابزار رایگان وبمستر

مقایسه اقلام
پر بازدیدترین محصولات
طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید